မင်း​အောင်လှိုင်နှင့် စစ်​ခေါင်း​ဆောင်များကို ICC အပါ အဝင် နိုင်ငံတကာ တရားရုံးများတွင် တရားစွဲ၍ ဆင့်​ခေါ်စာ၊ ဖမ်းဝရမ်းများ လက်မခံရန် တပ်တွင်း လျှို့ဝှက် ညွှန်ကြား

မင်း​အောင်လှိုင်နှင့် စစ်​ခေါင်း​ဆောင်မ…