ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား?

ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား?

ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ

ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ …

အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။

အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။

လူချစ်လူခင်ပေါသလို မနာလိုသူလည်း ပေါများတယ်

ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတယ် လုပ်ချင်တာကို ကြိုးစားလုပ်တတ်တယ်။

ပေးကမ်းလိုစိတ်ရှိတယ်။ မရှိ ရှိတာ လှူ ဒါန်းတတ်တယ်။

ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်။

ချစ်ပြီဆို ဘယ်လိုတားတား ဇွတ်ချစ်တယ် မုန်းပြီးဆို လုံးဝလှည့်မကြည့်ဘူး။

စကားပြောတည်တယ် ခင်သွားရင် ပေါတောတောလုပ်တတ်တယ်။

အိမ်မှာ ဘုရင် အပေါင်းအသင်းကြား သူမပါမပြီး။

သူများအားမကိုးတတ်ဘူး အကူအညီယူပြီးရင်လည်း ကျေးဇူးဆပ်ဖို့မမေ့တတ်ဘူး။

Unicode

ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ

ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ …

အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။

အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။

လူချစ်လူခင်ပေါသလို မနာလိုသူလည်း ပေါများတယ်

ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတယ် လုပ်ချင်တာကို ကြိုးစားလုပ်တတ်တယ်။

ပေးကမ်းလိုစိတ်ရှိတယ်။ မရှိ ရှိတာ လှူ ဒါန်းတတ်တယ်။

ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်။

ချစ်ပြီဆို ဘယ်လိုတားတား ဇွတ်ချစ်တယ် မုန်းပြီးဆို လုံးဝလှည့်မကြည့်ဘူး။

စကားပြောတည်တယ် ခင်သွားရင် ပေါတောတောလုပ်တတ်တယ်။

အိမ်မှာ ဘုရင် အပေါင်းအသင်းကြား သူမပါမပြီး။

သူများအားမကိုးတတ်ဘူး အကူအညီယူပြီးရင်လည်း ကျေးဇူးဆပ်ဖို့မမေ့တတ်ဘူး။

ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ

ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ …

အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။

အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။

လူချစ်လူခင်ပေါသလို မနာလိုသူလည်း ပေါများတယ်

ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတယ် လုပ်ချင်တာကို ကြိုးစားလုပ်တတ်တယ်။

ပေးကမ်းလိုစိတ်ရှိတယ်။ မရှိ ရှိတာ လှူ ဒါန်းတတ်တယ်။

ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်။

ချစ်ပြီဆို ဘယ်လိုတားတား ဇွတ်ချစ်တယ် မုန်းပြီးဆို လုံးဝလှည့်မကြည့်ဘူး။

စကားပြောတည်တယ် ခင်သွားရင် ပေါတောတောလုပ်တတ်တယ်။

အိမ်မှာ ဘုရင် အပေါင်းအသင်းကြား သူမပါမပြီး။

သူများအားမကိုးတတ်ဘူး အကူအညီယူပြီးရင်လည်း ကျေးဇူးဆပ်ဖို့မမေ့တတ်ဘူး။

Unicode

ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ

ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ …

အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။

အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။

လူချစ်လူခင်ပေါသလို မနာလိုသူလည်း ပေါများတယ်

ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတယ် လုပ်ချင်တာကို ကြိုးစားလုပ်တတ်တယ်။

ပေးကမ်းလိုစိတ်ရှိတယ်။ မရှိ ရှိတာ လှူ ဒါန်းတတ်တယ်။

ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်။

ချစ်ပြီဆို ဘယ်လိုတားတား ဇွတ်ချစ်တယ် မုန်းပြီးဆို လုံးဝလှည့်မကြည့်ဘူး။

စကားပြောတည်တယ် ခင်သွားရင် ပေါတောတောလုပ်တတ်တယ်။

အိမ်မှာ ဘုရင် အပေါင်းအသင်းကြား သူမပါမပြီး။

သူများအားမကိုးတတ်ဘူး အကူအညီယူပြီးရင်လည်း ကျေးဇူးဆပ်ဖို့မမေ့တတ်ဘူး။

Credit – Original Writer